Wing Chun Kung Fu kovos principai


Esminiai Wing Chun Kung Fu kovos principai

1. Eik į priekį.
Kai tik priešininkas priartėja tiek, jog gali Jus atakuoti, turite nedelsiant pradėti puolimą ir priversti prinešininką pereiti į gynybą. Reikia neutralizuoti užpuoliką greičiau nei jis spės Jus sužeisti.
2. Prilipk prie priešininko.
Pagrindiniai veiksmai yra nukreipti į priešininko silpnas kūno vietas, skaudamus taškus, vidurinę liniją, tad “prilipti prie priešininko” reiškia neleisti jam didinti atstumo nuo jūsų.
3. Duok kelią stipresnei jėgai.
Wing Chun – tai judesių ir jėgos principų sistema mokanti išvengti “jėga prieš jėgą” situacijos. Mes naudojame efektyvius metodus kaip išvengti priešiniko jėgos linijos ir panaudoti jo inerciją ir jėgą prieš jį patį.
4. Išnaudok tarpus priešo gynyboje.
Palaikant pastovų spaudimą, į priešininko ašinę liniją, jūsų koncentruoti smūgiai ir spyriai turi tekėti kaip vandens srovė į priešininko gynybos spragas, visiškai neutralizuojant priešininko gynybą.

 

Wing Chun fizinės jėgos principai
1. Visada turite duoti kelią priešininko jėgai ir stenkitės jos išvengti, bet ne priešintis. Atsakydami vien akla fizine jėga, vieną kartą neišvengiamai pralaimėsite, nes anksčiau ar vėliau vis vien susidursite su fiziškai stipresniu už save.
2. Išsilaisvinkite nuo priešininko jėgos
3. Panaudokite priešininko inerciją prieš ji patį
4. Išmokite išvystyti maksimalią savo kūno jėgą ir panaudoti ją prieš užpuoliką.

 

Judesių ekonomiškumas
1. Wing Chun sistemoje nėra geresnės gynybos kaip kontraataka: kiekvienas judesys čia turi ir atakos, ir gynybos elementų. Wing Chun sistemoje gynyba ir puolimas yra viena.
2. Galūnės treniruojamos judėti kartu, smūgiuojant ir kontraatakuojant į priešininko kūno taškus .
3. Visi Wing Chun judesiai eina trumpiausiu ir tuo pačiu greičiausiu keliu į tikslą, taip pasiekiant maksimalų efektyvumą.

 

Atstumai beginklėje kovoje
Labai svarbu žinoti, kokio atstumo laikytis realioje kovoje, nes niekada nežinome, iš kokios distancijos būsime užpulti.
1. tolima distancija – dažniausiai kojos
2. vidutinė – rankos
3. artima – alkūnės ir keliai
4. griebiamoji – griebimai, metimai, smaugimai
5. kova ant žemės
Wing Chun sistema yra unikali, nes leidžia mokiniui efektyviai judėti bet kurioje situacijoje.

Wing Chun filosofija

Wing Chun išsivystė pagal daoistų tradicijas, tolimuosiuose rytuose. Kinų filosofijoje Dao reiškia “kelias”. Dao žymi amžinąjį judėjimą ir augimą, žydėjimą ir nuvytimą bei niekada nesibaigiantį atgimimą. Norėdamas pasiekti šią vienybę su Dao, žmogus turi priartėti prie šio idealo, tapti spontaniškas, atviras, paprastas, lankstus ir nearogantiškas.
Wing Chun principai bei koncepcija gali būti pritaikyti bet kurioje srityje: tiek fizinėje ar psichologinėje, tiek emocinėje ar intelektualioje veikoje.