KungFu Akademijos mokymo programa

KungFu Wing Chun mokymo sistemos aprašymas


Modernus Wingchun tai –
pilno kontakto efektyvus kovos menas ir reali kovinė savigyna.
Kovinę WingChun sistemą sudaro: kojų spyriai, smūgiai rankomis, keliais ir alkūnėmis, griebimai, laužimai, užrakinimai, metimai, kova ant žemės.
Ginklai: peilis, lazda, nuginklavimas nuo šaunamojo ginklo.
Wingchun ginklai: ilga lazda, 30cm ilgio kardeliai.


WingChun Taolu (formos)
Wing Chun sistemoje Taolu (forma) yra vadinama veiksmų seka, kuri naudojama, mokantis taisyklingai atlikti wingchun sistemos veiksmu: smūgius, blokus, žingsnelius ir posūkius. Atlikdami formas, mokomės taisyklingos stovėsenos, laviname koordinaciją, kvėpavimą, lankstumą ir stipriname savo kūną. Forma neimituoja kovos ar jos veiksmų kombinacijų, ji yra sudaryta iš atskirų kovinių judesių, kuriuose atsispindi pagrindiniai Wing Chun kovos meno veiksmai ir principai. Šiuos judesius vėliau mokoma įvairiai derinti, jungti vieną su kitu, kad būtų galima efektyviai apsiginti.


Siu Nim Tau – Mažoji idėja
Šios formos mokoma nuo pat pirmųjų pamokų. Ji sudaryta vien iš rankų judesių, atliekama stovint tradicinėje Wing Chun bazinėje stovėsenoje. Taisyklingai stovint joje, stiprinama apatinė ir viršutinė kūno dalis. Mokinys mokosi taisyklingai atlikti pimuosius Wing Chun judesius ir teisingai kvėpuoti.


Chum kiu – Tiltas
Formos mokoma nuo antro mokinio lygio. Ja toliau lavinami rankų judesiai, taip pat prisideda pagrindiniai veiksmai kojomis. Mokinys išmoksta laikyti pusiausvyrą, išvysto vidinę jėgą, kuri praverčia atliekant kovinius veiksmus.


Dan Chi sau – Vienos rankos Chi sau

Tai mokomoji programa, kurios tikslas išugdyti teisingus judesius, jėgos kampus, pojūčius, ir pagrindines Wing Chun teorijas dirbant su partneriu. Išmokus dan Chi sau, mokinys gali pradėti mokytis dviejų rankų Chi sau techniką.


Ciklai
Ciklų metu mokinys vysto greitį, tikslumą koordinaciją pojūčius. Mokosi pradinių WingChun teorijų – centrinės linijos, trikampio, spyruokės, posūkių ir kampų.


Lapsau
Vienos rankos tradicinis Lapsau – tai tik mokomasis pratimas. Dviejų rankų Lapsau – tai griebimo ir smūgiavimo metodika, glaudžiai susijusi su graplingu ir Chisau.


Graplingas – Griebimų, užrakinimų ir išsilaisvinimų sistema
Ši programa pradedama mokyti nuo pirmųjų lygių ir tęsiasi per visą mokymo sistemą. Plačiausiai išvystoma Lapsau ir Chisau programose. Mokinys mokosi atlikti girebimus, užrakinimus ir kaip iš jų išsilaisvinti. Tai įpatingai padeda realiose savigynos situacijose.


Parteris – kova ant žemės
Mokinys mokosi kovoti ant žemės. Mokosi apsiginti nuo veiksmų kada priešinikas yra viršuje, o pats yra ant žemės. Mokosi išeiti iš šios situacijos ir vėl kovoti stovint.


Chi sau – Lipnios rankos
Chi sau yra svarbi Wing Chun Kung Fu sistemos dalis.
Chi sau nėra kovos būdas. Chi sau – tai tiltas tarp formalių technikų ir laisvos kovos.
Skirtumas tarp Chi sau ir sportinės kovos yra tame, kad kova skirta išsiaiškinti nugalėtoją vertinant pagal taškus arba nokautą, o chi sau tai praktiška dviejų žmonių forma su koviniais pritaikymais.
Chi sau yra mokymo būdas. Chi sau mokyme pagrindinė užduotis – teisingi rankų judesiai, taisyklinga kūno, ranku ir kojų padėtis, jautrumas ir reakcija. Jeigu nėra teisingos bazės arba pagrindų, tai ginyba bus silpna.
Jeigu atliekant Chi sau porininkai įsivėlė į žaidimą “kas ką nugalės”, jie pamiršo pagrindinį Chi sau treniruotės tikslą.


Chi gerk – Lipnios kojos

Chi gerk tai artimos distancijos kojų technika.
Chi gerk programoje kaip ir Chi sau vyrauja ta pati metodika – tai tiltas tarp formalių technikų ir realaus jų panaudojimo.


Lat sau
Šioje programoje mokome kaip teisingai pajusti reikiamą momentą, kada galima pritaikyti tam tikrą techniką ir jėgą.
Tai laisvi ciklų ir pratimų pritaikymai, kuriuos išmokus galima realiai pritaikyti techniką laisvoje kovoje.


Koong Sau – Laisva kova

Norint panaudoti savigynos veiksmus realioje kovoje, turime išmokti laisvai atlikti veiksmus be išankstinio pasirengimo. Laisva kova yra skirta kovinių ir refleksinių įgūdžių įvaldymui.


Kova lazdomis ir peiliais

Šioje programoje mokinys mokosi įvaldyti trumpą(72cm) ir vidutinio ligio lazdą(182cm), bei peilį. Išmoksta laikyti distanciją kovojant ginklais, suprasti ir pajusti realią grėsmę ginklinėje kovoje. Mokosi kaip realioje situacijoje elgtis kai užpuolikas turi peilį. Mokinys išmoksta esamus aplink save daiktus paversti ginklais ir panaudoti juos ekstremaliose savigynos situacijose.


Biu Gee – Skrendantys pirštai

Šios formos mokoma asistentų ir meistrų programoje. Įvaldomi įtin tikslūs Wing Chun sistemos veiksmai. Taip pat mokinys išmoksta įvairių judesių, kurie gali būti pritaikyti ekstremaliose situacijose.


Muk Yong – Medinio manekeno technika

Medinio manekeno formos mokoma meistrų programoje. Ji atliekama su mediniu manekenu, pastarasis yra padarytas iš medinio kamieno, medinių rankų ir kojos. Ši technika tobulina stovėseną, posūkius ir padeda išvystyti sprogstančiąją jėgą. Praktikuojamos įvairios rankų, kojų ir viso kūno veiksmų kombinacijos, kurios daro šią formą pačią efektyviausią ir ekonomiškiausią visoje Wing Chun sistemoje.


Saam Sing Chong / Gerk Jong – Trikojo medinio manekeno technika

Trikojo medinio manekeno formos mokoma meistrų programoje. Ji atliekama su trikoju mediniu manekenu, pastarasis yra padarytas iš trijų medinių kuolų. Ši technika tobulina Chi gerk techniką – stovėseną, kojų spyrius, posūkius, ir padeda išvystyti sprogstančiąją jėgą. Praktikuojamos įvairios rankų, kojų ir viso kūno veiksmų kombinacijos, kurios daro šią kojų technikos formą pačią efektyviausią ir ekonomiškiausią visoje Wing Chun sistemoje.


Look Dim Boon Kwun Fa – Ilgos lazdos technika
Šios formos mokoma meistrų programoje. Ji atliekama su sunkia, apie 2,7 m ilgio medine lazda, mokinio tikslas yra įvaldyti ilgą arba sunkų ginklą. Treniruojantis su tokia lazda, gerėja kovotojo dinaminė jėga ir kūno koordinacija. Kojų darbas, atliekamas šioje formoje, sėkmingai gali būti panaudotas ir beginklėje kovoje.
platesnė informacija…


Bart Cham Dao Fa – Kardelių technika
Technikos mokoma meistrų programoje. Čia siekiama įvaldyti kardelius, kurie yra maždaug 30 cm ilgio, t.y apskritai bet kokius trumpus ir aštrius ginklus. Ši technika, be viso kito, labai pagerina jėgą bei tikslumą ir beginklėse situacijose, didina greitį, reakciją, lavina kojų judesius.