Wing Chun Kung Fu mokyklos taisyklės

Mokyklos taisyklės

 1. Visada laiku ateikite į treniruotes.
 2. Laiku mokėkite nario mokestį.
 3. Įeidami ar išeidami iš salės, visada atsistokite veidu į vidų ir nusilenkite.
 4. Salėje nesikreipkite į instruktorių vardu. Kreipkitės į instruktorių pagal titulą, pvz. Sifu, Mokytojau, Dai Sihing, Sihing.
 5. Gerbkite savo instruktorių, įdėmiai klausykite instruktoriaus nurodymų ir padėkokite parodydami pagarbą nusilenkdami.
 6. Visada treniruotės metu būkite švarūs ir su tvarkinga ir švaria asociacijos apranga!
 7. Nekovokite be instruktoriaus priežiūros.
 8. Neišeikite iš salės be instruktoriaus leidimo. Vaikščiokite tik salės pakraščiais.
 9. Nevalgykite, nekramtykite kramtomosios gumos, nesikeikite salėje.
 10. Nesijuokite, nesikalbėkite, nesėdėkite ir nebūkite išsiblaškę treniruotės metu. Kovotojas visada turi būti budrus. Aukštesnio lygio pakopos nėra leidimas atsipalaiduoti ir savivaliauti.
 11. Treniruočių metu nenešiokite papuošalų ir aštrių daiktų.
 12. Sportiniu inventoriumi naudokitės tik leidus instruktoriui.
 13. Atsiradus problemoms tarp klubo narių, kreipkitės į instruktorių.
 14. Išmoktą techniką naudokite savigynos ir gelbėjimo tikslais.
 15. Niekada nenusiženkite mokyklos taisyklėms.