Ušu ar Kungfu


Ušu ar KungFu ?

Kinų kalboje – daugybė terminų apibūdinančių kovos menus. Tiksliausias – Ušu (kin.: Wu Shu 武術) Terminas Ušu susideda iš dviejų hieroglifų – (U), reiškiančio „kovinis“ arba „karinis“ ir (Šu), kuris verčiamas – disciplina, mokėjimas, metodas arba menas. Atsižvelgiant į hieroglifų reikšmę terminas Ušu verčiamas kaip „kovos menas“. Terminu Ušu apibūdinami visi iš Kinijos kilę kovos menai bei kovinio sporto šakos.
Tuo tarpu vakaruose vartojamas žodis Kung Fu iš tiktųjų kiniškai skamba – „Gung Fu“ (kin.: Gong Fu 功夫). Gung fu reiškia pastangas, darbą arba ypatingą per ilgą praktikos laiką įgytą mokėjimą ar įgūdžius, todėl dažnai vartojamas ir kovos menuose. Tačiau tiksliai neapibūdina kovos menų, nes terminu Gung Fu galima apibūdinti bet kokį žmogų, ypatingai gerai atliekantį bet kokį kitą darbą – virėją, akrobatą, kaligrafą, padavėją ir t.t.